בניה ירוקה - שיפור ניכר בערכים התרמיים
ומניעת גשרי קור
בידוד אקוסטי
משופר
הגנה משופרת כנגד רטיבות
תיקון נזקים קל ומהיר
פתרונות טכנולוגיים למעטפת הבניין
 
מתכות
UHPCFACADE

GRCFACADE